Lure Coursing

Darba sertifikātu piešķiršanas noteikumi kursingā

Apstiprināts: 22.04.2023. Prezidija protokols Nr. 17

NACIONĀLĀ DARBA KLASES SERTIFIKĀTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA KURSINGĀ

 • 1. Nacionālais darba klases sertifikāts kursingā.
  • 1.1. Nacionālo darba klases sertifikātu izsniedz Latvijas kinoloģiskā federācija (LKF).
  • 1.2. Nacionālo darba klases sertifikātu kursingā piešķir:
   • visiem FCI X grupas kurtu šķirnes suņiem;
   • FCI neatzītām kurtu šķirnēm;
   • dažām FCI V grupas šķirnēm (faraonu suns, Sicīlijas kurts, Ivisas podengo, Kanāriju podengo, basendži);
   • FCI VI grupas šķirnei – Rodēzijas ridžbeks.
  • 1.3. Nacionālais darba klases sertifikāts ļauj suņiem piedalīties darba klasē LKF klubu organizētās Nacionālajās, Specializētajās un Kluba izstādēs.
 • 2. Prasības Nacionālā darba klases sertifikāta iegūšanai kursingā.
  • 2.1. Derīga Kursinga dalībnieka apliecība (licence);
  • 2.2. Saņemti 2 (divi) CQL sertifikāti (kvalifikācijas sertifikāti) pie 2 (diviem) dažādiem tiesnešiem (CQL tiek piešķirti Starptautiskajās un Nacionālajās kursinga sacensībās);
  • 2.3. Intervāls starp pirmo un pēdējo CQL sertifikātu ir ne mazāks par 52 nedēļām. Šajā laika posmā dalībnieka apliecībā nedrīkst būt ieraksts par diskvalifikāciju.
 • 3. Nacionālā darba klases sertifikāta kursingā noformēšanas kārtība.
  • 3.1. Suņa īpašnieks iesniedz Latvijas Kurtu un Kursinga klubam šādus dokumentus:
   • 3.1.1. aizpildītu un parakstītu iesniegumu (Pielikums Nr.1);
   • 3.1.2. LKF kluba biedra kartes kopiju;
   • 3.1.3. ciltsrakstu kopiju;
   • 3.1.4. kursinga dalībnieka apliecības (licences) kopiju, kurā redzami ieraksti par sacensību rezultātiem (diviem piešķirtiem CQL sertifikātiem).
   • 3.1.5. Suņa īpašnieks veic apmaksu par Nacionālā darba klases sertifikāta kursingā sagatavošanu, apmaksas apmēru nosaka LKF Prezidijs.
  • 3.2. Latvijas Kurtu un Kursinga klubs, uz iepriekš minēto dokumentu pamata, iesniedz LKF birojā LKF Mācību komisijai atskaiti, pievienojot ciltsrakstu kopiju un LKF biedra karti.
  • 3.3. LKF Mācību komisija divu nedēļu laikā pēc iepriekš minēto dokumentu (t.i. atskaite, ciltsrakstu kopija, LKF biedra karte) iesniegšanas, sagatavo Nacionālo darba klases sertifikātu kursingā, kuru izsniedz LKF birojs.

NOLIKUMS «STARPTAUTISKĀ DARBA KLASES SERTIFIKĀTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA KURSINGĀ FCI X GRUPAS SUŅIEM»

 • 1. Starptautiskais darba sertifikāts kursingā
  • 1.1. Starptautisko darba klases sertifikātu kursingā izsniedz Latvijas Kinoloģiskā Federācija (LKF).
  • 1.2. Starptautisko darba klases sertifikātu kursingā piešķirt FCI X grupas suņiem.
  • 1.3. Starptautiskais darba klases sertifikāts ļauj suņiem piedalīties Starptautiskajās suņu izstādēs (CACIB) darba klasē.
 • 2. Prasības sertifikāta iegūšanai
  • 2.1. Derīga Kursinga dalībnieka apliecība (licence).
  • 2.2. Ieraksts Kursinga dalībnieka apliecībā, kas apliecina rezultatīvu piedalīšanos vismaz 2 (divās) Starptautiskajās (CACIL ranga) sacensībās FCI-CACIL vai CSS klasē.
  • 2.3. Laika intervāls starp pirmo un pēdējo rezultatīvo ierakstu ne mazāk kā 1 (viens) gads un 1 (viena) diena. Šajā laika posmā nedrīkst būt ieraksti par diskvalifikāciju.
  • 2.4. Ieraksts apliecina, ka vismaz 2 (divās) Starptautiskajās (CACIL ranga) sacensībās:
   • 2.4.1.sunim ir rezultāts vismaz 75 % no iespējami maksimālā punktu skaita (150 no 200);
   • 2.4.2. un iegūta godalgotā vieta, kas nav zemāka par pusi no dalībnieku skaita šķirnē (minimālais suņu skaits šķirnē uz starta ne mazāk kā 3 (trīs).
   • Piemērs: šķirnē 10 dalībnieki, iegūtā vieta ne zemāk kā 5. (piektā). Nepāra skaita dalībnieku gadījumā rezultāts tiek noapaļots uz augšu. Piemēram, 9 dalībnieki, tad 4. (ceturtā) vieta.
 • 3. Starptautiskā darba sertifikāta noformēšana
  • 3.1. Suņa īpašnieks iesniedz Latvijas Kurtu un Kursinga klubam šādus dokumentus:
   • 3.1.1. aizpildītu un parakstītu iesniegumu (Pielikums Nr.2);
   • 3.1.2. LKF kluba biedra kartes kopiju;
   • 3.1.3. ciltsrakstu kopiju;
   • 3.1.4. Kursinga dalībnieka apliecības (licences) kopiju, kurā redzami ieraksti par sacensību rezultātiem.
   • 3.1.5. suņa īpašnieks veic apmaksu par Starptautiskā darba sertifikāta izgatavošanu, kuras apmēru nosaka LKF Prezidijs.
  • 3.2. Latvijas Kurtu un Kursinga klubs iesniedz LKF birojā saņemtos dokumentus un veic apmaksu par Starptautiskā darba sertifikāta kursingā izgatavošanu.
  • 3.3. LKF Birojs sagatavo un izsniedz Starptautisko Darba sertifikātu kursingā.