Lure Coursing

Правила получения рабочего сертификата по курсингу

1. Darba sertifikāts kursingā

1.1. Darba sertifikātu kursingā iegūst suns, kas saņēmis 2 CQL sertifikātus (kvalifikācijas sertifikāts) pie 2 dažādiem tiesnešiem.

1.2. Laika intervālam starp pirmā un pēdējā CQL sertifikāta ieguvei jābūt ne mazākam par 52 nedēļām.

1.3. CQL tiek piešķirts Starptautiskās, Nacionālās kursinga sacensībās.

1.4. Darba sertifikātu kursingā piešķir visiem FCI X grupas (kurtu šķirņu) suņiem, FCI neatzītām kurtu šķirnēm, kā arī dažām FCI V grupas šķirnēm – Faraonu suņi, Sicīlijas kurti, Ivisas podengo, Kanāriju podengo, basendži. No FCI VI grupas – Rodēzijas ridžbeki.

2. Darba sertifikāta kursingā noformēšana

2.1. Suņa īpašnieks iesniedz Latvijas kurtu un kursinga klubam šādus dokumentus Darba sertifikāta kursingā noformēšanai:
  • Īpašas formas iesniegumu
  • 2 CQL kopijas
  • Kursinga dalībnieka apliecības kopiju
  • Ciltsrakstu un biedra kartes kopiju
Suņa īpašnieks veic speciālu apmaksu par kvalifikācijas paaugstināšanu, kuru nosaka LKF Padome.

2.2. Latvijas kurtu un kursinga klubs uz iepriekš minēto dokumentu pamata iesniedz LKF birojā LKF Mācību komisijai adresētu atskaiti, (sk. pielikumā) un veic speciālu apmaksu par darba sertifikātu kursingā izgatavošanu.

2.3. LKF Mācību komisija viena mēneša laikā pēc atskaites iesniegšanas sagatavo Darba sertifikātus kursingā, kurus izsniedz LKF birojs.

2.4. Uzrādot Darba sertifikātu kursingā (kopiju) sunim ir tiesības piedalīties darba klasē Nacionālās, Specializētās un Klubu izstādēs.