«Basendži Uzvarētāja kausa» sacensību nolikums (Basenji Winner Cup)

«Basendži Uzvarētāja kauss» var tikt rīkots vienu reizi gadā.

Sacensības tiek rīkotas 1-2 nedēļas pirms, vai pēc «Eiropas čempionāta kursingā» tuvākā iespējamā datumā.

Tiek piešķirts «Basendži Uzvarētāja» tituls, četrās kategorijās, basendži šķirnes suņiem:
  1. Basendži suns
  2. Basendži kuce
  3. Basendži suns veterāns
  4. Basendži kuce veterāns.
Tiek apbalvotas pirmās sešas vietas:
  • 1.vieta – Tiek apbalvota ar – Titulu, diplomu, kausu, uzvarētāja apmetni, rozeti un piemiņas balvu.
  • 2.-3.vieta – Tiek apbalvota ar – kausu, rozeti un piemiņas balvu.
  • 4.-6.vieta – Tiek apbalvota ar – rozete un piemiņas balvu.
Tiek piešķirta balva – diploms un kauss – Sacensību labākā ŗezultāta īpašniekam.

Uz titulu un godalgotām vietām var pretendēt suņi, kas ieguvuši kvalitātes sertifikātu (CQL).

Sacensības norit pēc «Latvijas Kurtu un Kursinga kluba sacensību / testu nolikuma». Nacionālā ranga sacensības (CACL) un tiek izcīnīti arī - «Latvijas čempiona kandidāta kursingā» sertifikāti (CACL), «Latvijas veterānu čempiona kandidāta kursingā» sertifikāti (VCACL), «Latvijas Junioru čempiona kandidāta kursingā» sertifikāts (JCACL) un kvalifikācijas sertifikāti (CQL).

Sacensības tiesā trīs tiesneši, vismaz vienam tiesnesim jābūt no Latvijas.

Uzvarētāja apmetnis - zaļā krāsā. Sacensību nosaukuma un gadu - burtus un skaitļus raksta baltā krāsā.

Diplomā tiek norādīts: Izcīnītā vieta, suņa pilns vārds, ciltsrakstu numurs, īpašnieka vārds / uzvārds, punkti un tiesnešu vārdi/uzvārdi ar tiesnešu parakstiem.

Rozete numurēta ar ieņemto vietu, zaļi-baltā krāsā.