Rules for the Best Participant of the Coursing Competition of the Year (2021)

 1. Konkursu organizē Latvijas kurtu un kursinga klubs (turpmāk teksta LKKK), lai popularizētu suņu skriešanas sportu un piesaistītu iespējami vairāk dalībnieku LKKK rīkotajiem pasākumiem.

 2. Konkursā var piedalīties LKKK biedram, vai asociētajam biedram piederošs suns.

 3. Apbalvoti tiek trīs vislielāko punktu skaitu ieguvušie suņi.

 4. Apbalvošana notiek skriešanas sezonas beigās.

 5. Punkti tiek aprēķināti:

  • 5.1. Skaitītas tiek tikai Latvijā notikušās sacensības.

  • 5.2. Punkti tiek skaitīti, no rezultātiem ar kvalifikācijas sertifikātu (CQL). Summējas vidējais rādītājs no sacensībās saņemtā punktu skaita.
   Piemērs:
   • Divi tiesneši: maksimālais punktu skaits 400, dalīts uz 2, iznākumā vidējais ir 200.
   • Trīs tiesneši: maksimālais punktu skaits 600, dalīts uz 3, iznākumā ir vidējais 200.

  • 5.3. Papildpunkti:
   • Tituli (Latvia Winner, Club Winner) +10 punkti.
   • Dienas labākais rēzultāts +20 punkti.