Lure Coursing competition CACIL Latvian Winner 2020

25.07.2020. Starptautiskās sacensības kursingā

«Latvijas uzvarētājs 2020»

CACIL Latvian Winner 2020

Place of event

Raiskums (57.375397, 25.099624), LV-4146, Latvija

The judges

Laima Eidukiene (Lithuania), Dzintra Staprena (Latvia), Inese Bobkova (Latvia)
The organizers have rights to change the judges if necessary.

Maksa par sacensībām / Payment for competition

LKKK biedriem / LKKK members and Lithuanian SC:
1st dog = 25 EUR
2nd dog = 23 EUR*
3rd dog = 21 EUR*
4th dog - for free (bezmaksas)*
5th-7th dog = 21 EUR*

Ne LKKK biedriem / Not LKKK members:
1st dog = 35 EUR
2nd dod = 33 EUR
3rd dog = 31 EUR
4th dog - for free (bezmaksas)*
5th-7th dog = 31 EUR

* Atlaides darbojas attiecībā uz viena saimnieka suņiem / Discount is applied only for the one dog`s owner

Uzmanību! Par sacensībām var norēķināties maksājot uz pievienoto kluba kontu, vai klātienē, iepriekš rakstot garantijas vēstuli.

Attention! Payment for competition need to be processed through LKKK bank account or ,please, add a payment guarantee letter.


Konts / Account:
Latvijas kurtu un kursinga klubs,
Reg. No. 40008013338,
LV68HABA0551043033716,
BIC/SWIFT kods: HABALV22


Pievienot arī LKKK biedra karti, Maksājuma izrakstu, vai garantijas vēstuli (rakstītu brīvā formā). Piesakoties kandidēt uz «Starptautiskā čempiona kursingā kandidāta» sertifikātu (CACIL) pievienot CACIB ranga izstāžu apraksta kopiju ar vērtējumu ne zemāk kā – «Ļoti labi»

Please attach also LKKK member card, Payment order or letter of guarantee written in free form. When applying for „International lure coursing champion candidate” certificate (CACIL), please attach CACIB ranking exhibition a description copy with evaluation not less than «Very good».

Lauks trasei: dabiska pļava / Field track: natural field

Trases garums: 650-900 metri / Track length: 650-900 meters

Reģistrācija un veterinārās pārbaudes sākas plkst. 8:00.
Skrējienu sākums 9:00 (laiks var tikt koriģēts).


Registration and veterinarian control will start at 08:00.
Runs will start at 09:00 in the morning (time schedule might be changed).


Uz reģistrāciju un veterinārām pārbaudēm ierasties, tam paredzētā laikā, pēc paredzētā laika beigām reģistrācija un veterinārā pārbaude netiks veikta, līdz ar to suns skrējienos nepiedalās, vai piedalās tikai pēc sacensību tiesnešu lēmuma, ļaut reģistrēt suni sacensībām un iziet veterināro pārbaudi pēc paredzētā laika beigām!!!
Lūgums iesniedzot reģistrācijā Kursinga dalībnieka apliecības un jebkuru citu dokumentu pārliecināties, lai iesniedzamajos papīros nebūt klāt palikuši lieki papīri, sertifikāti utt.

In order to improve organization of the competition and the quality of all preparations for the lure coursing races, including run numbers lottery, further, for registration and veterinary inspections, please arrive on time. No registration and veterinary inspections will be available after the scheduled time, so the dog will not participate in races or will participate only after competition judges decision to allow to register the dog for the competition and to pass the veterinary examination after the end of the scheduled time!!!
As well, please, when submitting for the registration Candidate participant`s certificates and any other documents, make sure that no excess papers, certificates, etc. are left in the submitted papers.


Suņiem, kuru īpašnieki dzīvo Latvijā, līdz pieteikšanās brīdim izstādēm ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra bāzē.

General rules

1. To fulfill the requirements of the organizers;

2. Ensure that only healthy dogs enter the competition. Be sure to check the dog's nail length before the competition. If necessary, lock the overhead fingers.

3. Ensure that the dog is fasted for 6 hours prior to the competition.

4. From the moment of getting out of the vehicle until the end of the race, dogs are only to be escorted. It is strictly forbidden to use "Flex" type leashes during the race!

5. The dog must be intensively guided for at least five minutes before running. After running (walking or jogging) - until breathing and heart activity return to normal.

6. When running dogs, non-running dogs should be kept on short leashes or kept in cages, vehicles (with windows open in the summer or with air conditioner on). The owner or guide must ensure that their dogs do not endanger themselves or the running dogs.

7. If a leash dog (collapsed, non-collapsed) interferes with a running run and injures runaway dogs - the owner or handler of the escaped dog must compensate the owner (s) of the injured dog (s) for any material damage suffered.

8. A runaway dog is disqualified according to Lure Coursing Rules.

9. Photographers (who wish to be on the track) must coordinate their location with the organizer or judges.

10. It is forbidden to fly drones over the course to avoid disturbing the dogs.

11. The muzzles for the dogs must be in a suitable size and must not be technically damaged. Dogs with unsuitable muzzles will not be allowed to start.