Lure Coursing competition CACL Club Winner 2020

26.07.2020. Nacionālās sacensības kursingā

«Kluba uzvarētājs 2020»

CACIL Club Winner 2020

Место проведения мероприятия

Raiskums (57.375397, 25.099624), LV-4146, Latvija

Судьи

Dzintra Staprena (Латвия), Rytis Sapežinskas (Литва)
Организаторы имеют право изменить судей в случае необходимости.

Maksa par sacensībām / Payment for competition

LKKK biedriem / LKKK members and Lithuanian SC:
1st dog = 20 EUR
2nd dog = 18 EUR*
3rd dog = 18 EUR*
4th dog - for free (bezmaksas)*
5th-7th dog = 18 EUR*

Ne LKKK biedriem / Not LKKK members:
1st dog = 25 EUR
2nd dod = 23 EUR
3rd dog = 23 EUR
4th dog - for free (bezmaksas)*
5th-7th dog = 23 EUR

* Atlaides darbojas attiecībā uz viena saimnieka suņiem / Discount is applied only for the one dog`s owner

Uzmanību! Par sacensībām var norēķināties maksājot uz pievienoto kluba kontu, vai klātienē, iepriekš rakstot garantijas vēstuli.

Attention! Payment for competition need to be processed through LKKK bank account or ,please, add a payment guarantee letter.


Konts / Account:
Latvijas kurtu un kursinga klubs,
Reg. No. 40008013338,
LV68HABA0551043033716,
BIC/SWIFT kods: HABALV22


Pievienot arī LKKK biedra karti, Maksājuma izrakstu, vai garantijas vēstuli (rakstītu brīvā formā).

Please attach also LKKK member card, Payment order or letter of guarantee written in free form.

Lauks trasei: dabiska pļava / Field track: natural field

Trases garums: 600-700 metri / Track length: 600-700 meters

Reģistrācija un veterinārās pārbaudes sākas plkst. 8:00.
Skrējienu sākums 9:00 (laiks var tikt koriģēts).


Registration and veterinarian control will start at 08:00.
Runs will start at 09:00 in the morning (time schedule might be changed).


Uz reģistrāciju un veterinārām pārbaudēm ierasties, tam paredzētā laikā, pēc paredzētā laika beigām reģistrācija un veterinārā pārbaude netiks veikta, līdz ar to suns skrējienos nepiedalās, vai piedalās tikai pēc sacensību tiesnešu lēmuma, ļaut reģistrēt suni sacensībām un iziet veterināro pārbaudi pēc paredzētā laika beigām!!!
Lūgums iesniedzot reģistrācijā Kursinga dalībnieka apliecības un jebkuru citu dokumentu pārliecināties, lai iesniedzamajos papīros nebūt klāt palikuši lieki papīri, sertifikāti utt.

In order to improve organization of the competition and the quality of all preparations for the lure coursing races, including run numbers lottery, further, for registration and veterinary inspections, please arrive on time. No registration and veterinary inspections will be available after the scheduled time, so the dog will not participate in races or will participate only after competition judges decision to allow to register the dog for the competition and to pass the veterinary examination after the end of the scheduled time!!!
As well, please, when submitting for the registration Candidate participant`s certificates and any other documents, make sure that no excess papers, certificates, etc. are left in the submitted papers.


Suņiem, kuru īpašnieki dzīvo Latvijā, līdz pieteikšanās brīdim izstādēm ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra bāzē.

Основные правила

1. Соблюдайте требования организаторов.

2. Убедитесь, что в соревнованиях участвуют только здоровые собаки. Перед соревнованиями обязательно проверьте длину когтей собаки.

3. Убедитесь, что собаку не кормили за 6 часов до забега.

4. С момента начала регистрации и до конца соревнований собака должна передвигаться только на коротком поводке. Во время соревнований запрещено использовать Flex-поводки!

5. Перед забегом собаку необходимо разогреть, прогуливаясь не меньше пяти минут. После забега - походить или неспешно побегать до восстановления дыхания и сердечного ритма.

6. Во время забегов собак, кто не бегает, следует держать на коротких поводках или оставлять в клетках, транспортных средствах (летом с открытыми окнами или включенным кондиционером). Владельцам необходимо убедиться и обеспечить, чтобы его собаки не представляли угрозы ни для себя, ни для бегающих на поле собак.

7. Если поврежденный поводок (разорван, сломан карабин) повлияет на происходящий забег и станет причиной травмы бегущей собаки - владельцу или проводнику сбежавшей собаки необходимо полностью возместить материальный ущерб владельцу травмированной собаки.

8. Собака, которая выбежала на трассу, дисквалифицируется в соответствии с правилами курсинга LKKK.

9. Фотографы (которые желают находиться на трассе) согласуют место своего расположения с организаторами или судьями.

10. Во время соревнований запрещено использовать дроны над трассой, чтобы не мешать собачьим бегам на трассе.

11. Намордник собаки должен быть соответствующего размера и не должен иметь технических повреждений. Собаки с неподходящими намордниками на старт не допускаются.