Latvijas Kurtu un Kursinga kluba biedru pilnsapulces protokols

Norises vieta un laiks: Krasta iela 52 (Dino Zoo Pasaule) 08.02.2020 pl.12.00
Piedalās: 26 biedri ar balss tiesībām un divas deleģētās balsis

Darba kārtībā:

 1. Valdes atskaite par 2019. gadu
 2. TOP suņu apbalvošana
 3. Debates
 4. Valdes pārvēlēšanas

Darba gaita:

 1. Atskaitās: Ingita Pole par ciltsdarbu un kluba finansēm; Ieva Burgmane par kursinga pasākumiem. Kluba prezidents Larisa Blaževičas atskaite par aizvadīto periodu un svarīgākajiem mērķiem un problēmām. Tai skaitā: kluba mājas lapas saturisko uzlabošanu, aicinot biedrus sūtīt vairāk informācijas,. Par online reģistrācijas tehniskajām problēmām un aicina biedrus ievērot reģistrācijas termiņus un apmaksas kārtību. Par problēmām kursinga pasākumu organizācijā, piedāvājot organizēt kursinga komandu, arī pieaicinot asociētos biedrus, kas risinātu kursinga jautājumus neiesaistot pilnā apjomā valdi. Par kluba apmeklētāju dienas pārcelšanu no piektdienas uz trešdienu, kad izmaiņas stāsies spēkā savlaicīgi informējot kluba biedrus.

 2. Tiek apbalvotas TOP nominācijas: Labākais izstāžu kucēns, Labākie izstāžu juniori (trīs vietas), Labākie izstāžu veterāni (trīs vietas), Labākās audzētavas (trīs vietas), Labākais izstāžu suns (desmit vietas), Labākais kursinga suns (piecas vietas) un Beuty&Performance

 3. Ētisku apsvērumu dēļ pilnsapulce ar balsu vairākumu (1atturējās, 1pret) lēma anulēt kursinga TOPa pirmās vietas ieguvēja vipeta Alistera Greenfield Dogs punktus kas iegūti pēc pozitīvā dopinga testa.

  Jeļena Suhareva informē biedrus par kursinga treniņu organizēšanas kārtību, treniņa norise būs atkarīga no dalībnieku skaita, ne mazāk kā 10 suņi, aicinot biedrus pieteikties uz treniņiem savlaicīgi, e-pastā. Par licencēšanās vecuma limita ieviešanu, iestrādājot kursinga reglamentā normu par minimālo licencēšanās vecumu 12.mēneši mazajām un vidējām šķirnēm, 15.mēneši lielajām.

  Notiek debates par dopinga testiem kursinga sacensībās un kā vispareizāk sekot lai aizliegtās vielas nenonāk suņa organismā.

  Notiek debates par informācijas pieejamību Eiropas čempionātā kursingā attiecībā uz suņu diskvalifikāciju un komandas vadītāja iespējām saņemt skaidrojumu par iemesliem šādam tiesnešu spriedumam

 4. Latvijas Kurtu un Kursinga kluba valdes pārvēlēšanas tiek pārceltas, kvoruma trūkuma dēļ, uz nākamo pilnsapulci. Kura, atbilstoši statūtiem, tiek nozīmēta uz 14.03.2020

Sēdi vadīja: Larisa Blaževiča
Protokolēja: Ingita Pole