Lure Coursing

Latvijas kurtu un kursinga kluba kursinga sacensību / testu nolikums

English version -
FCI Regulations for International Sighthound
Races and Lure Coursing Events
PDF

1. Vispārējie noteikumi.

1.1. Nolikuma mērķis. Standartizēt kurtu un citu 1.4.1.punktā minēto šķirņu suņu FCI / LKF sistēmā rīkoto kursinga sacensību elementus.LKKK kursinga nolikums vadās pēc FCI reisinga un kursinga nolikuma.

1.2. Sacensību rangs.
1.2.1. Starptautiskās sacensības (CACIL).
Tiek piešķirts ”Starptautiskā čempiona kursingā kandidāta” sertifikāts (CACIL), ”Rezerves Starptautiskā čempiona kursingā kandidāta” sertifikāts (R.CACIL), „Latvijas čempiona kursingā kandidāta” sertifikāts (CACL), kvalifikācijas sertifikāts (CQL).
1.2.2. Latvijas Uzvarētājs Kursingā un Kluba uzvarētājs kursingā (CACL)
Var tikt rīkots vienu reizi gadā.Tiek pieškirts "Latvijas Uzvarētājs/Kluba uzvarētājs kursingā" sertifikāts un tituls, "Latvijas čempiona kandidāta kursingā" sertifikāts (CACL), "Latvijas veterānu čempiona kandidāta kursingā" sertifikāts(VCACL), "Latvijas Junioru čempiona kandidāta kursingā" sertifikāts (JCACL) un kvalifikācijas sertifikāts (CQL).
1.2.3. Nacionālās sacensības (CACL).
Tiek piešķirts ”Latvijas čempiona kandidtāta kursingā” sertifikāts (CACL), "Latvijas Veterānu čempiona kandidāta kursingā" sertifikāts (VCACL), „Latvijas Junioru čempiona kandidāta kursingā" sertifikāts (JCACL) un kvalifikācijas sertifikāts (CQL).
1.2.4. LKKK kluba sacensības.
Sacensībās var piedalīties visu LKF klubu biedri. Sertifikāti netiek piešķirti, bet tiek noteikti uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji.
Kluba sacensības kursingā LKKK var organizēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar LKF Mācību komisiju.

1.3. Sacensības ar sertifikātu piešķiršana.
1.3.1. Pie sertificētām sacensībām kursingā tiek pieskaitītas sacensības, kurās piešķir CACIL un CACL, JCACL, VCACL un CQL sertifikātus un to norises laiku un vietu ir apstiprinājusi LKF Mācību komisija.
1.3.2. Pieteikumi par sertificētu sacensību rīkošanu LKF Mācību komisijai jāiesniedz līdz iepriekšējā gada 1.decembrim.
1.3.3. Sacensību organizēšana var netikt saskaņota, ja to rīkošanas laiks sakrīt ar citu svarīgu kinoloģisku pasākumu.

1.4. Sacensību dalībnieki.
1.4.1. CACL ranga sacensībās var piedalīties visi FCI X grupas (kurtu šķirņu) suņi, FCI neatzītās kurtu šķirnes, kā arī dažas FCI V grupas šķirnes - Faraonu suņi, Sicīlijas kurti, Ivisas podengo, Kanāriju podengo, basendži, un no FCI VI grupas - Rodēzijas ridžbeki. CACL ranga sacensībās (Kluba uzvarētājs, Latvijas uzvarētājs, nacionālās sacensības) levretes un vipeti, kas pārsniedz standartā noteiktos izmērus, skrien atsevišķi, un titulus un CACL sertifikātus saņem atkarībā no dalībnieku skaita
1.4.2. CACIL ranga sacensībās var piedalīties visi FCI X grupas (kurtu šķirņu) suņi, FCI neatzītās kurtu šķirnes, kā arī dažas FCI V grupas šķirnes - Faraonu suņi, Sicīlijas kurti, Ivisas podengo, Kanāriju podengo, basendži, un no FCI VI grupas - Rodēzijas ridžbeki. CACIL sertifikātu var piešķirt tikai X grupas suņiem, iznemot tām levretēm un vipetiem, kuru izmērs pārsniedz satndartā noeikto izmēru (vipetam ir jābūt ar maksimālo izmēru skaustā: suņiem - 51 cm, kucēm - 48 cm, levretei - 38 cm). Visi suņi, kas lielāki par šķirnes standartā noteikto, skrien atsevišķi.
1.4.3. Lai dalībnieks varētu piedalīties sacensībās, tam ir jābūt:
a) FCI / LKF atzītiem ciltsrakstiem;
b) Kursinga dalībnieka apliecībai;
c) sasniegušam minimālo vecumu: lielajām šķirnēm - 18 mēneši, vidējām un mazajām šķirnēm - 15 mēneši;
d) vecumam ne lielākam par 8 gadiem ( līdz tās sacensību sezonas beigām, kurā sunim paliek 8 gadi);
e) sacensību pieteikumā jābūt norādītam tam īpašniekam, kas norādīts suņa ciltsrakstos un kurš ir biedrs FCI / LKF sastāvošā organizācijā;
f) suņa izskats nedrīkst būt mākslīgi mainīts (cirpta spalva).

1.5. Kursinga dalībnieka apliecība.
1.5.1. Kursinga dalībnieka apliecību izsniedz LKF Mācību komisija, vai arī tās pilnvarota organizācija, saskaņā ar šo nolikumu un kvalifikācijas testu rezultātiem.
Kursinga dalībnieka apliecībā ir jābūt norādītiem šādiem datiem:
a) suņa šķirne, dzimums, vārds (kāds tas ir ciltsrakstos), ciltsrakstu numurs, ID (tetovējums vai mikročips), dzimšanas datums, īpašnieka vārds, uzvārds un adrese;
b) vipetiem un levretēm izmērs skaustā;
c) kursinga / skriešanas sacensību rezultāti.
1.5.2. Kvalifikācija.
Kvalifikācija ir minimālo prasību izpilde, lai suns tālāk varētu kvalitatīvi piedalīties sacensībās. Balstoties uz to, suns saņem licenci, ar kuru turpmāk piedalās kursinga sacensībās.
Kvalifikācijas testus var pieņemt viens FCI / LKF kursinga tiesnesis.
Lai saņemtu kvalifikāciju, jāizpilda sekojošas prasības:
a) sunim jābūt FCI / LKF atzītiem ciltsrakstiem;
b) sunim jābūt veselam un vakcinētam atbilstoši vecumam;
c) pirms kvalifikācijas testa sunim jābūt izstaidzinātam un viņu nedrīkst barot vismaz 6 stundas pirms skrējiena;
d) sunim jābūt sagatavotam sliktiem laika apstākļiem (lietus, vējš);
e) sunim ir jāizrāda interese un ar azartu jāskrien pakaļ mehāniskajam zaķim, kas tiek vilkts trosē, neapstājoties visas trases garumā (minimālais trases garums - 350 m);
f) suns nedrīkst baidīties, traucēt vai izrādīt agresiju pret citiem suņiem trasē.
g) skrējiena laikā sunim jābūt uzpurnī un skriešanas apmetnī, suns nedrīkst pret to lietošanu protestēt.

1.6. Sacensību dalībnieku sadalījums pa klasēm.
1.6.1. Pēc sacensību organizatoru ieskatiem dalībnieki var tikt sadalīti pa klasēm:
- junioru klase: 15(18) - 24 mēneši,
- atklātā klase 15(18) mēneši - 8 gadi,
- veterānu klase 6-8 gadi.
1.6.2. Pēc sacensību organizatoru ieskatiem suņi sacensībās / testos var tikt sadalīti pēc dzimumiem ar noteikumu, ka katrā klasē startē kā minimums 3 suņi.

1.7. Sacensību organizēšanas noteikumi.
1.7.1. Sacensību organizēšanas noteikumi ir pakļauti LKF apstiprinātajiem sacensību noteikumiem.
1.7.2. Sacensību organizēšanas noteikumos jānorāda:
a) pasākuma organizatori, vieta, laiks, reglaments;
b) kursinga vadītāja vārds, uzvārds;
c) norādes par trasi;
d) dalības maksa;
e) reģistrācijas laiki;
f) dalībnieku atbildība (1.11.punkts)

1.8. Dalībnieku un funkcionāru neierašanās gadījumi.
1.8.1. Par suņiem, kuri ir pieteikti sacensībām un nevar ierasties, jāpaziņo organizatoriem septiņas dienas pirms sacensību sākuma.
1.8.2. Funkcionāriem, kuri nevar ierasties uz sacensībām, par to laicīgi, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms pasākuma norises, jāinformē organizatori.
1.8.3. Dalības maksa dalībniekiem, kuri neierodas, netiek atgriezta.

1.9. Diskvalifikācija.
1.9.1.  Tiesnesis vai tiesnešu kolēģija var diskvalificēt dalībnieku, ja viņu pavadošā persona ar skaņām (kliedzieniem, svilpieniem) vai citādām darbībām uzmundrina suni, mēģinot ietekmēt viņa rezultātu, tādējādi traucējot citiem dalībniekiem.
1.9.2. Suns var tikt diskvalificēts, ja tas uzbrūk, mēģina uzbrukt vai izrāda agresiju pret citiem skrējiena dalībniekiem, izrāda vāju interesi par mānekli, vai traucē skriet citiem dalībniekiem. Turpretī, ja suns pagriezienos ar savu ķermeni grūsta citus, lai iegūtu sev izdevīgāku skriešanas pozīciju, neizrādot agresiju, kā arī ja suns reaģē uz cita dalībnieka agresiju , tas netiek uzskatīts par iemeslu diskvalifikācijai.
1.9.3. Suņi, kuri skriešanas laikā apstājas, lec pāri nožogojumam, bet netraucē pārējiem dalībniekiem, tiek no tālākām sacensībām izslēgti, bet netiek diskvalificēti.
1.9.4. Tiesnešu kolēģijas piešķirtās diskvalifikācijas termiņi:
- pirmā diskvalifikācija sezonā           uz 1 dienu;
- otrā diskvalifikācija sezonā uz 4 nedēļām;
- trešā diskvalifikācija sezonā uz 8 nedēļām;
- ceturtā diskvalifikācija sezonā līdz sezonas beigām.
1.9.5. Licencē tiek veikts ieraksts par diskvalifikāciju (disqu).

1.10. Dopings.
1.10.1. Aizliegts jebkurš dopinga veids, kas var izmainīt suņa sniegumu trasē.
1.10.2. Aizdomu gadījumā par dopinga lietošanu tiesnešu kolēģija kopā ar veterinārārstu ir tiesīgi veikt suņa pārbaudi. Suņa īpašnieka pienākums ir suni uzrādīt kontrolei.
1.10.3. Dopinga lietošanas apstiprināšanas gadījumā tiek piemērota izslēgšana no kinoloģiskās organizācijas.

1.11. Atbildība.
Sacensību organizatori nav atbildīgi par nelaimes gadījumiem sacensību laikā ar sacensību dalībniekiem, viņu īpašniekiem vai funkcionāriem. Tāpat viņi nav atbildīgi par suņiem, kuri pazūd sacensību laikā. Suņu īpašnieki nav atbildīgi par viņu suņu nodarītajām traumām citiem suņiem skrējiena laikā, izņemot, ja traumu nodarīšana ir bijusi saistīta ar suņa agresiju pret citiem skrējiena dalībniekiem.

1.12. Protesti.
Protesti par tiesnešu un tiesnešu kolēģijas lēmumiem netiek pieņemti.

1.13. Suņa īpašnieka diskvalifikācija.
Suņa īpašnieks var tikt diskvalificēts par konfliktēšanu ar tiesnesi vai citiem funkcionāriem, cietsirdīgu vai rupju attieksmi pret suņiem, atrašanos sacensību vietā alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Konstatējot pārkāpumus tiek pārtraukta suņa dalība sacensībās ar ierakstu protokolā un tiek anulēti visu konkrētajam īpašniekam piederošo suņu iegūtie rezultāti šajās sacensībās. Reģistrācijas maksa netiek atgriezta.

2. Kursinga sacensību organizēšana.

Kursinga sacensības (rangs CACIL un CACL) un testi notiek pamatojoties uz „Latvijas kurtu un kursinga kluba kursinga sacensību / testu nolikumu”, ko apstiprinājusi LKF Mācību komisija. Skrējieni notiek pa pāriem ar vienlaicīgu startu abiem suņiem. Sacensību laikā katrs suns veic divus skrējienus. Testu laikā suns var piedalīties tikai vienā skrējienā. Skrējiens tiek novērtēts maksimāli ar 20 punktiem katrā no pieciem kritērijiem -manevrēšanas spēja, ātrums, izturība, azarts, sekošana.

2.1. Funkcionāru saraksts un pienākumi.
2.1.1. Tiesnešu kolēģija.
Tiesnešu kolēģija, kas sastāv no LKF (FCI) tiesneša (-iem) ir augstākā sacensību institūcija. Tiesneši seko līdzi kursinga sacensību norisei un noteikumu ievērošanai. Viņu lēmums ir noteicošais visos šaubu un strīdu gadījumos. Tehniskos jautājumus viņi risina ar kursinga sacensību vadītāju un/vai operatoru.
Pirms sacensību sākuma tiesnešiem ir jāpārliecinās, ka tiek ievēroti šī nolikuma 2.2., 2.3., 2.4. un 2.6.punkts un netiek apdraudēta suņu veselība.
Kursinga sacensībās tiesnešu kolēģija sastāv no vismaz  viena speciālista ar LKF vai FCI tiesneša kursingā kvalifikāciju. Viņiem var asistēt vairāki novērotāji uz lauka.
2.1.2. Kursinga sacensību vadītājs.
Kursinga sacensību vadītājam jābūt ar iepriekšēju pieredzi. Viņš kontrolē un koordinē visus sacensību tehniskos jautājumus, kā arī organizatorisko norisi, pilda visus tiesnešu norādījumus.
2.1.3. Novērotāji uz lauka.
Novērotāji var tikt izvietoti sacensību laukā, lai palīdzētu tiesnešiem. Viņiem jāatrodas dažādos lauka sektoros. Viņu uzdevums ir kontrolēt kursinga norisi un informēt tiesnešus par kursinga nolikuma pārkāpumiem, kuri notiek skrējienu laikā. Novērotāji, kuru suņi piedalās konkrētajā skrējienā, skrējiena laikā tiek nomainīti ar citiem novērotājiem.
2.1.4. Starta komanda.
Suni pavadošā persona kopā ar suni gaida savu startu tam norādītā, atzīmētā vietā. Vienlaicīgi ar suni uz kursinga lauka var atrasties viena pavadošā persona.
Pirms starta tiek pārbaudīts:
5) vai suņi ir nostādīti pareizajā starta kārtībā;
6) vai katram sunim ir piemērota kakla siksna, kas tiek noņemta tikai pirms paša starta, (kakla siksnas ar dzelkšņiem, izstāžu pavadas vai savelkošās pavadas ir aizliegtas);
7) vai pareizi uzlikti skriešanai paredzētie uzpurņi (uzpurnim jābūt: stiepļu, kombinētais stiepļu - plastikāta vai plastikāta pēc FCI apstiprināta parauga). Uzpurnis nedrīkst būt pārāk liels vai par mazu;
8) vai pareizi uzvilkti skrējiena apmetņi (skrējiena apmetņiem pēc krāsas un modeļa jāatbilst sacensību nolikumam). Apmetnis nedrīkst būt pārāk liels vai par mazu;
9) acu aizsargi ir aizliegti.
Sagatavošanās startam, pārbaude un suņu palaišana startā tiek veikta secīgi, bez kavēšanās, bet arī bez steigas.
2.1.5. Mehāniskais zaķis un tā operators.
Mehāniskā zaķa operators instrukcijas saņem no kursinga sacensību vadītāja un sacensību tiesneša.
Mehāniska zaķa vadības mehānisms jānovieto tā, lai tā operatoram būtu pilnībā pārredzama kursinga trase.
Operatoram jānodrošina, lai mehāniskais zaķis visu laiku atrastos pareizajā attālumā no skrejošajiem suņiem. Tam vajadzīga atbilstoša pieredze, tāpēc ir nepieļaujami trasē pieaicināt nesagatavotu operatoru.
2.1.6. Veterinārārsts.
Sacensību organizatori pieaicina veterinārārstu, lai tas veiktu veterināro uzraudzību un, nepieciešamības gadījumā sniegtu veterināro palīdzību visu pasākuma laiku. Dalībnieku veterināra kontrole jāveic pirms katra skrējiena.

2.2. Ieteikumi trases ierīkošanas vietai, trases garums un segums.
2.2.1. Apkārtne.
Liela pļava ir vispiemērotākā kursinga sacensībām. Tāpat ir piemērota pļava ar nelielu kritumu vai pauguriņiem. Krūmi un atsevišķi augoši koki, ja vien tie nav bīstami skrējiena dalībniekiem, ir pieļaujami kursinga trasei.
2.2.2.Trases segums.
Trases segums nedrīkst būt slidens, kā arī akmeņains vai bedrains. Dabiski šķēršļi ir vēlami, bet nav obligāti. Tiem jābūt suņiem labi saredzamiem ne mazāk kā no 30 metru attāluma, it sevišķi, ja trasē ir kritumi un pacēlumi.
2.2.3.Trases garums.
Mazām un vidējām šķirnēm trases garums - no 400 līdz 700 metriem,
Visām pārējam šķirnēm - no 500 līdz 1000 metriem.
2.2.4. Attālums starp trases pagriezienu punktiem.
Attālumam starp trases pagrieziena punktiem jābūt pielāgotam apkārtnes īpatnībām. Pagriezieni ar leņķi, kas ir mazāks par 60 grādiem, ir aizliegti.
2.2.5.Trases izvietojums.
Ņemot vērā lielo fizisko noslogojumu suņiem skrējiena laikā, trase ir jāizplāno tā, lai tajā nebūtu nekādu bīstamu vietu.
Ja otrais skrējiens norisinās tajā pašā dienā un vietā, trases izvietojums ir jāmaina.
Mehāniskā zaķa vilcējtrose jānovieto tā, lai tajā suņi neaizķertos, nesapītos un negūtu traumas.

2.3. Starts.
2.3.1. Apmetņi.
Suņi skrien pa pāriem. Vienam sunim ir jābūt sarkanā apmetnī, bet otram - baltā.
2.3.2. Nepāra dalībnieku skaits.
Ja sacensībām pieteikts nepāra dalībnieku skaits, to organizatoriem pēc iespējas jāmēģina atrast pāri - rezerves suni, lai visi skrējieni būtu pa pāriem.

2.4. Kursinga aprīkojums.
Sacensību organizatoriem jānodrošina, lai visi sacensībām nepieciešamie mehānismi būtu darba kārtībā visu sacensību laiku. Mehānismu bojājumu gadījumiem jābūt nodrošinājumam ar rezerves tehniku, kas ir labā darba kārtībā un spētu nodrošināt kvalitatīvu kursinga sacensību norisi.
2.4.1. Mehāniskā zaķa tehniskajiem parametriem jāatbilst šādām prasībām:
a) jāspēj nodrošināt vajadzīgo paātrinājumu;
b) nekavējoties jāspēj reaģēt uz jebkurām ātruma izmaiņām trasē;
c) jābūt pietiekoši jaudīgam.
2.4.2.Trases pagrieziena punktu ritentiņi nedrīkst būt gaišā krāsā vai spīdīgi.
2.4.3. Mehāniskais zaķis var būt izgatavots no ādas (apmēram 40 cm garumā) vai arī līdzīga materiāla. Lietainā vai mitrā laikā tas var būt no plastikāta vai auduma.

2.5. Tiesāšana.
Katra suņa skrējiens tiek vērtēts pēc 5 kritērijiem- manevrētspēja, ātrums, izturība, azarts un intelekts. Par katru no tiem suns var iegūt maksimāli 20 punktus.
Suņi, kuri pirmā skrējiena laikā iegūst mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita, pie otrā skrējiena netiek pielaisti un sacensībās vairāk nepiedalās.
Katrs suns veic divus skrējienus un iegūtie punkti tiek summēti. Ja kādu neparedzētu iemeslu vai neatbilstošas sacensību organizācijas dēļ otrs skrējiens nevar notikt, suņi tiek sakārtoti pa vietām, balstoties uz pirmajā skrējienā iegūtajiem punktiem.
Ja divu skrējienu kopsummā ir divi suņi ar vienādu punktu skaitu, tad augstāka vieta tiek piešķirta sunim, kas ieguvis lielāku punktu skaitu otrajā skrējienā. Ja arī tad punktu skaits ir vienāds, augstāka vieta tiek piešķirta sunim, kas savācis vairāk punktu skatoties atsevišķi pa kritērijiem to svarīguma secībā: 1. - manevrētspēja, 2. - ātrums, 3. - izturība, 4. - azarts, 5. - sekošana.

2.6. Sankcijas.
Tikai kvalificēti tiesneši var piemērot sankcijas dalībniekiem pamatojoties uz šo nolikumu.
2.6.1. Sods par pāragru startu.
Ja suni pavadošā persona pārāk ātri palaiž suni startā, tiesnesis var noņemt 10 % no iegūto punktu skaita šajā skrējienā. Ja skrējiens jāveic no jauna, tad sods netiek piemērots.
Pāragra starta gadījumā, tiesnesis var konsultēties ar startētāju vai kursinga sacensību vadītāju.
2.6.2. Starta nokavēšana.
Ja suns laicīgi neierodas uz startu, var tikt ierosināta viņa atstādināšana no sacensībām uz visu dienu.
2.6.3. Dalībnieka atstādināšana (0 punktu).
Tiesneši var atstādināt no dalības sacensībās suni, kurš:
a) pēc starta signāla neskrien pakaļ mehāniskajam zaķim, bet paliek kopā ar savu pavadošo personu vai atstāj sacensību lauku;
b) seko savam skrējiena partnerim, nevis mehāniskajam zaķim;
c) nav sacensībām piemērotā kondīcijā, ko apliecina veterinārārsts.

3. Sertifikātu piešķiršanas kārtība.

3.1. CACL tiek piešķirts suņiem, kuri atbilstošā ranga kursinga sacensībās ir saņēmuši lielāko punktu skaitu un CQL sertifikātu. Ja suns jau ir Latvijas kursinga čempions, tad CACL sertifikāts pāriet nākamajam sunim pēc iegūto punktu skaita, ja tas ir saņēmis CQL sertifikātu.
3.2. Ja suns ir saņēmis pirmo CACL, tad pēdējo tas drīkst saņemt tikai pēc 8 mēnešiem + 1 dienas.
3.3. JCACL tiek piešķirts suņiem, kuri atbilstošā ranga kursinga sacensībās ir saņēmuši lielāko punktu skaitu junioru klasē un CQL sertifikātu. JCACL nepāriet nākamajam sunim, ja tā ieguvējs jau ir Latvijas Junioru Čempions kursingā.
3.4. V.CACL tiek piešķirts suņiem, kuri atbilstošā ranga kursinga sacensībās ir saņēmuši lielāko punktu skaitu veterānu klasē un CQL sertifikātu. VCACL nepāriet nākamajam sunim, ja tā ieguvējs jau ir Latvijas Veterānu Čempions kursingā.
3.5. Latvijas/Kluba uzvarētājs kursingā tiek piešķirts suņiem, kuri atbilstošā ranga kursinga sacensībās saņēmuši lielāko punktu skaitu un CQL sertifikātu, neatkarīgi no šķirnē startējušā suņu skaita.
3.6. CQL sertifikāts tiek piešķirts sunim, kurš saņēmis 2/3 no maksimāli iespējamā punktu skaita.
3.7. Startējošo suņu skaits.
3.7.1. Ja uz starta iziet 2 suņi vienā šķirnē, tad tiek piešķirts 1 CACL (J.CACL, V.CACL) sertifikāts.
3.7.2. Ja uz starta iziet ne mazāk par 6 suņiem šķirnē, tad tiek piešķirti 2 CACL sertifikāti.
3.7.3. Ja uz starta iziet ne mazāk par 10 suņiem vienā šķirnē, tad tiek piešķirti 3 CACL sertifikāti.
3.7.4. Ja uz starta iziet mazāk par 2 suņiem vienā šķirnē, tad sertifikāti CACL (J.CACL, V.CACL) netiek piešķirti.
3.7.5. Ja kaut kādu iemeslu dēļ otrais sacensību aplis nevar norisināties, sertifikāti netiek piešķirti.

4. Titula „Latvijas Čempions kursingā” piešķiršanas kārtība.

4.1. Tituls „Latvijas Čempions kursingā” tiek piešķirts sunim kurš saņēmis trīs CACL sertifikātus kursinga sacensībās, kuras organizētas atbilstoši nolikumam. Starp pirmā un pēdējā sertifikāta saņemšanu ir jāpaiet vismaz 8 (astoņiem) mēnešiem + 1 (vienai) dienai.
4.2. Tituls „Latvijas Jaunais Čempions kursingā” tiek piešķirts sunim kas saņēmis divus JCACL (bez laika ierobežojuma).
4.3. Tituls „Latvijas Veterānu Čempions kursingā” tiek piešķirts sunim kas saņēmis divus VCACL (bez laika ierobežojuma).

5. Dzīvnieku aizsardzība.

Drošībai un dzīvnieku veselībai ir jābūt galvenajam nosacījumam, kas jāievēro un jānodrošina gan kursinga sacensību funkcionāriem, gan sacensību dalībniekiem. Šis princips jāievēro vienmēr. Suni pavadošā persona vai īpašnieks ir tiesīgs vienmēr jebkurā brīdī atsaukt savu suni no piedalīšanās sacensībās.
Pēc veterinārārsta prasības sacensību funkcionāriem ir jāatsauc suns no tālākas piedalīšanās kursinga sacensībās, ja suņa veselība tiek pakļauta riskam.
Uzpurņa lietošana skriešanas laikā ir obligāta visiem dalībniekiem.