Latvijas kurtu un kursinga klubs - Kurti.lv

Dokumenti / Club Documents

Latvijas Kinoloģiskās Federācijas Latvijas kurtu un kursinga kluba Ciltsdarba nolikums.
Apstiprināts ar LKK valdes sēdes protokolu Nr.4 no 29.03.2002. Pēdējie labojumi izdarīti 18.01.2013. un stājas spēkā ar 01.02.2013.
DOC

Links par jaunajiem noteikumiem kucēnu pārvadāšanā, tur ir arī par jaunā parauga pasēm - šeit.

LKF

FIWC

Copyright © 2014 by LKK
All Rights reserved
E-Mail: kurti@kurti.lv

Banka/Bank Account

Latvijas kurtu un kursinga klubs,
Reg. No. 40008013338,
LV68HABA0551043033716,
BIC/SWIFT kods: HABALV22